Quotes on Marilyn Monroe

Det er bedre at være ulykkelig alene end ulykkelig sammen med én.

Topics: